51 Products found
ATSINA CRESS  STANDAARD

Atsina cress standaard

Koppert cress34228461

RODE BIET KIEMEN

Rode biet kiemen

Hanos selektie34250007

ALFALFA KIEMEN

Alfalfa kiemen

Hanos selektie34251408

ERWTENASPERGE- KIEMEN

Erwtenasperge- kiemen

Hanos selektie34252407

RODE RADIJS KIEMEN

Rode radijs kiemen

Hanos selektie34251551

PREI KIEMEN

Prei kiemen

Hanos selektie34270307

BORAGE CRESS  STANDAARD

Borage cress standaard

Koppert cress34273251

SHISO PURPER

Shiso purper

Koppert cress34276507

1,75

per 1 items

CHINA ROSE KIEMEN

China rose kiemen

Hanos selektie34275375

TAHOON CRESS STANDAARD

Tahoon cress standaard

Koppert cress34276927

SHISO GROEN STANDAARD

Shiso groen standaard

Koppert cress34277408

AFFILLA CRESS STANDAARD

Affilla cress standaard

Koppert cress34277757

CRESS

Cress

34293800

1,25

per 1 items

DAIKON CRESS STANDAARD

Daikon cress standaard

Koppert cress34228309

KIEMTRIO

Kiemtrio

Hanos selektie34243104

RADIJS KIEMEN

Radijs kiemen

Hanos selektie34251453

SALTY FINGERS

Salty fingers

Koppert cress34228818

10,95

per bin 50 items

RODE KOOL KIEMEN

Rode kool kiemen

Hanos selektie34251202

MUSTARD CRESS STANDAARD

Mustard cress standaard

Koppert cress34276301

1,75

per 1 items

RUCOLA CRESS

Rucola cress

Koppert cress34276105

SHISO LEAVES GREEN

Shiso leaves green

Koppert cress34276909

VENE CRESS STANDAARD

Vene cress standaard

Koppert cress34279620

SEA FENNEL

Sea fennel

Koppert cress34299715

10,75

per bin 50 gram

BEANSPROUTS

Beansprouts

34600030

SAKURA MIX

Sakura mix

Koppert cress34273206

OYSTER LEAF

Oyster leaf

Koppert cress34278112

16,75

per bin 50 items

BROCCO CRESS RETAILBOX

Brocco cress retailbox

Koppert cress34273279

3,25

per bin 1 items

BEANSPROUTS

Beansprouts

34687019

SECHUAN BUTTONS

Sechuan buttons

Koppert cress34224018

ATSINA CRESS SINGLE BOX

Atsina cress single box

Koppert cress34203140